Staatloosheid – UNHCR

Animatie voor UNHCR, over wat het betekent om staatloos te zijn. Deze animatie is gemaakt in samenwerking met Renée van den Kerkhof.

We staan er niet vaak bij stil, maar het antwoord op de vraag: “Waar kom je vandaan?” heeft niet altijd een vanzelfsprekend antwoord. Wie je ook bent, om mee te doen in de samenleven heb je papieren nodig. Je moet ergens vandaan komen, je moet ergens zijn opgeschreven, je moet… bestaan.

 

Niet bestaan. Dat is de uitdaging waar Staatlozen elke dag voor staan. Ze willen werken, maar mogen dat niet. Ze willen ergens wonen, maar mogen dat niet. Ze willen gehoord worden, maar dat gebeurt maar niet.

 

Met deze animatie vragen we aandacht voor het lot en het leven van hen die zonder identiteit en zonder rechten moeten overleven. Conceptueel hebben we dat gedaan door de staatloze mensen ‘uit te snijden’ en als restvormen te animeren. Ze zijn tegelijkertijd wel én geen deel van de wereld om hen heen.

 

Ik ben door Renée van den Kerkhof gevraagd om haar te ondersteunen in de productie van deze animatie. Samen hebben we het concept verzonnen en het script geredigeerd. Daarna ben ik aan de gang gegaan met de illustraties die zij voor de animatie heeft gemaakt. Ik heb de karakters gerigged, de 3D wereld in elkaar gezet en de camerabewegingen verzorgd. Daarnaast heb ik ook het gros van de animatie verzorgd.

 

Geluidseffecten zijn verzorgd door Shipwrecked Audio.